ภาพกิจกรรม
อบรมทำสติ๊กเกอร์ไลน์

22 ธันวาคม 2560 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสุไหงโก-ลก ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยอบรมการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ ออกแบบและสร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ ของตนเองและสอนวิธีการอัพโหลด ขาย สติ๊กเกอร์ ผ่าน Store ของ Line ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสุไหงโก-ลก

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2560,09:00   อ่าน 177 ครั้ง