ภาพกิจกรรม
รินน้ำใจสุ่น้องชาวใต้

4-8 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
เป็นศูนย์เสริมความรู้ โครงการรินน้ําใจสู่น้องชาวใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดการสอนเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต15ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2และโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนราธิวาส.

ติวก่อนสอบเป็นชัยชนะสู่ความสำเร็จของนักเรียน ก่อนเข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัยในคณะที่ตนเองชอบมหาวิทยาลัยที่ใช่

ณ โรงแรมเก็นติ้ง (สายวิทย์)
โรงแรมมารีน่า (สายศิลป์)


โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,12:40   อ่าน 201 ครั้ง