ภาพกิจกรรม
วันวชิราวุธ
25 พฤศจิกายน 2560 นายเสถียร บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลกนำกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสุไหงโก-ลก เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ณ หอประชุมรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2560,20:00   อ่าน 193 ครั้ง