ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
18-19 พฤศจิกายน 2560 นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก นายเสถียร   บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก นางรวิวรรณ ชูนุ้ย หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ นางฉันทนา เล็กใจซื่อ หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2560,11:16   อ่าน 192 ครั้ง