ภาพกิจกรรม
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ภาษาไทย
24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ให้มีการทดสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,12:59   อ่าน 62 ครั้ง