ผู้บริหาร

นายมะรอสตี เจ๊ะแว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2014
ปรับปรุง 11/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1547215
Page Views 1852438
ภาพกิจกรรม
เดินทางไกลลูกเสือ ม.1
7 มีนาคม 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อปรับการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกให้นักเรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นผู้มีวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2560,10:26   อ่าน 160 ครั้ง