ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
21 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและประชาธิปไตย ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 พรรค ได้แก่ หมายเลข 1 พรรค S.K.RISE หมายเลข 2 พรรครบ
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2560,10:19   อ่าน 170 ครั้ง