ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ชื่ออาจารย์ : นายบุญรัตน์ แก้วเพ็ชร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:56  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิชาการการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย วิชาการสร้างเว้บเพจพื้นฐาน 1 เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6
ชื่ออาจารย์ : นายพัฒนา โอมประพันธ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2561,10:13  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรมประมวลผลคำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยนาฏ ปิยนรา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2559,10:34  อ่าน 519 ครั้ง
รายละเอียด..