ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ไขประกาศสุไหงโก-ลก เรื่อง การปรับปฏิทินการรับนักเรียนใหม่ ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 63
รายละเอียดเพิ่มเติมการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 ห้องเรียน Education Hub
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 ห้องเรียน SMTE
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 ห้องเรียนดนตรี
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.4 ห้องเรียน SMTE
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.4 ห้องเรียน Education Hub
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.4 ห้องเรียนดนตรี
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียน HUB (แก้ไขเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ Education Hub ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนดนตรี ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
ประกาศขยายเวลาการรับนักเรียน ม.4 ห้องเรียน HUB
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษสองภาษา Education Hub
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษสองภาษา Education Hub
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต-เทคโนฯ SMTE
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต-เทคโนฯ SMTE
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัคร ม.1,ม.4 โครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63