ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ห้องเรียน Education HUB จากเงินนอกงบประมาณ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูคณิตห้องเรียน Hub
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
รับสมัครครูคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
รับสมัครครูคณิต HUB
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
Sungaikolok School Announcement The Recruitment of a Foreigner as a Mathematics Teache
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 3 (ว 30243) เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องแรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
เอกสารการมอบตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1/2564
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ประกาศปรับปฏิทิน ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนดนตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมรอบ 2)
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก เรื่อง ปรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64