งานงบประมาณ พัสดุ และสินทรัพย์
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนห้องดนตรี (อ่าน 820) 29 มี.ค. 61
รายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายฯ กลุ่มสารฯ ปีงบ61 (อ่าน 746) 06 ธ.ค. 60
แบบฟอร์มรายงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ2561 (อ่าน 6220) 06 ธ.ค. 60
แบบฟอร์มแผนจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 1131) 27 พ.ย. 60