ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จากเงินนอกงบประมาณ

ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
มารายงานตัว ในวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 08.00 – 12.00 น. และทำสัญญาจ้าง ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2564,11:28   อ่าน 39 ครั้ง