ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปรับปฏิทิน ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์ ปรับปฏิทินการรับนักเรียน ครั้งที่ 2 (30 เมษายน 2664)
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่มีการจัดสอบ
ห้องเรียน Hub ห้องเรียนดนตรี สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียน Hub สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
สอบรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
ระหว่างเวลา 08.00น.-12.00น.
*วันสอบให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนโรงเรียนเดิมมาแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ
ประกาศผลสอบ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
การรายงานตัวและมอบตัวห้องเรียนทั่วไป,ห้องเรียนพิเศษสสวท. ห้องเรียน Education Hub. ห้องเรียนดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30น.-12.00น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00น.-16.30น.
หมายเหตุ แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 186 ครั้ง