ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์สื่อ ICT และภาษาอาเซียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
1.แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
3.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต คณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการสอบทันที
4.ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบครั้งนี้

โรงเรียนสุไหงโก-ลก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป
รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00น.-12.00น. ณ ห้องบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2563,10:40   อ่าน 44 ครั้ง