ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูแนะแนว
ประกาศ โรงเรียนสุไหงโก-ลก
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาแนะแนว อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,597 บาท (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
 
ระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้องบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก
 
สอบคัดเลือก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00น.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
จัดทำสัญญาจ้าง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และเริ่มปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 78 ครั้ง