ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงบัญชีทหารกองเกิน

ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน

ด้วยอำเภอสุไหงโก-ลก ได้ออกประกาศให้บรรดาชายไทยซึ่งมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิดปีมะเส็ง พุทธศักราช 2544 ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารอยู่ในท้องที่อำเภอสุไหงโก-ลก ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน

โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.ทะเบียนบ้าน (มีชื่อบิดา,มารดา หรือผู้ปกครอง, และตนเอง)
2.ยัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 103 ครั้ง