ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

ด้วยโรงเรียนสุไหงโก-ลก  ได้รับเลือกจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธและเป็นโรงเรียนแกนนำในการจัดทำกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทางพุทธศาสนา กอปรกับทางโรงเรียนได้รับมอบพระพุทธรูป  หน้าตักกว้าง  1.40  เมตร    สูง  1.85  เมตร  จากพระโสภณคุณาธาร  รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับนักเรียนและบุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธ ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดดำเนินการจัดสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนขึ้น  เนื่องจากทางโรงเรียนยังไม่มีงบประมาณในการจัดสร้าง จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี  จำนวน 599 กอง ๆ ละ 999 บาท  ในวันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ( ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 8 )


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก  จงดลบันดาลให้ท่านพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติตลอดกาลเทอญ.

หรือสมทบทุนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสุไหงโก-ลก
ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุไหงโก-ลก (สร้างฐานพระพุทธรูป) เลขที่บัญชี 914-0-75966-0 (ออมทรัพย์)

หรือสมทบทุนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อบัญชี นางสาวเพียงกมล ศรีดำ และ/หรือ นางสิริกัญญา หะยะมิน และ/หรือ นางทิพาพร หะยะมิน เลขที่บัญชี 662-233551-0 (ออมทรัพย์)

                                                   

โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 145 ครั้ง