ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
ขอความร่วมมือรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกภายใต้คำขวัญว่า "รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก" เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการลดขยะถุงพลาสติก ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยากและเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะตามแนวทาง "ประชารัฐ" โดยใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติกทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และทุกวัน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,22:54   อ่าน 84 ครั้ง