ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในแต่ละประเภทของงานทั้ง 8 งาน ได้แก่ งานดอกไม้จันทร์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ตามความถนัดและสมัครใจ โดยมีหลักการสำคัญ คือ "ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจที่อำเภอใด ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอนั้น"

โดยสามารถลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจได้ ณ ห้องสำนักทะเบียนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 เวลา 08.00น.-16.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,22:42   อ่าน 80 ครั้ง