ผู้บริหาร

นายมะรอสตี เจ๊ะแว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2014
ปรับปรุง 20/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1370781
Page Views 1648259
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป และการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุไหงโก-ลก เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

-การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30น.-16.30น.

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป (รับที่จุดรับสมัคร)
2.หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
4.ผลคะแนนสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
5.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล

สอบคัดเลือก วันที่ 8 เมษายน 2560 เข้าแถว เวลา 07.50น.

วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลและรายงานตัว 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00น.

มอบตัว 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00น.

-การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป (รับที่จุดรับสมัคร)
2.หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
4.ผลคะแนนสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล

สอบคัดเลือก วันที่ 2 เมษายน 2560 เข้าแถว เวลา 07.50น.

วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลและรายงานตัว 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00น.

มอบตัว 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00น.

-การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุไหงโก-ลก เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา
2.หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือ จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
4.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล

พิจารณาคัดเลือก วันที่ 15-16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น.

ประกาศผลและรายงานตัว 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น.

มอบตัว 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00น.
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 536 ครั้ง