ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้ห้องเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP (Education Hub) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้ห้องเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP (Education Hub) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามลำดับรายชื่อ มารายงานตัว มอบตัว ในพฤหัสบดีที่  9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น.-12.00น. ณ ห้อง HUB2 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
 
 
หากไม่มารายงานตัว มอบตัว ในวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
 
 
หลักฐานการรายงานตัวและมอบตัว
 
1. รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว (ติดใบมอบตัว) จำนวน 1 รูป
 
​2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ
 
​3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดาหรือผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)​   อย่างละ 1 ฉบับ
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 129 ครั้ง