ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามลำดับรายชื่อ มารายงานตัว มอบตัว ในพฤหัสบดีที่  9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น.-12.00น. ณ ห้อง 422 และ 423 โรงเรียนสุไหงโก-ลก

 

หากไม่มารายงานตัว มอบตัว ในวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

 

 

 


หลักฐานการรายงานตัวและมอบตัว

1. รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว (ติดใบมอบตัว) จำนวน 1 รูป

​2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ

​3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดาหรือผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)​   อย่างละ 1 ฉบับ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 190 ครั้ง