ข่าวจาก facebook โรงเรียนสุไหงโก-ลก
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
18 พฤศจิกายน 2561 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งมอบนโยบาย แจ้งวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหาร และรายงานผลการจัดการศึกษาตามพันธกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,09:56   อ่าน 261 ครั้ง