ข่าวจาก facebook โรงเรียนสุไหงโก-ลก
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
17 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานดำเนินการ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งมอบนโยบาย แจ้งวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหาร และรายงานผลการจัดการศึกษาตามพันธกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ

โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,09:55   อ่าน 243 ครั้ง