กิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ฉ.17/63
28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน (ข้อสอบกลาง) ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2563,09:27   อ่าน 717 ครั้ง