กิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ฉบับที่ 71 (13 ก.ย.62)

13 กันยายน 2562 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ข้าราชการครู 3 ท่านได้แก่ ครูไซนูรี สีระโก ครูเสริมศรี บัลลพ์วานิช ครูบุศรินทร์ วิภูภิญโญ ลูกจ้างประจำ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมคิด รัตนโสภณ นายสุนทร เอียดทุ่งคา นายแก้ว หิ้นสกุล โดยมีนายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน       สุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนำคณะครูและนักเรียน ร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,12:37   อ่าน 132 ครั้ง