กิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ฉบับที่ 68 (5 ก.ย.62)

5 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ติวเสริมความรู้ GAT และ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมมหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 124 ครั้ง