กิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ฉบับที่ 63 (21 ส.ค.62)

21 สิงหาคม 2562 งานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โดยมีนักเรียนตัวแทน ห้องละ 2 คน เข้าร่วมการอบรม จำนวน 102 คน เพื่อเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้แก่เพื่อนนักเรียนในห้องของตนเอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 28 ครั้ง