กิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ฉบับที่ 62 (20 ส.ค.62)

20 สิงหาคม 2562 นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการเปิดการอบรม โครงการนราสีขาวห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/9, 3/2-3/9, 4/1-4/8, 5/4-5/5 จำนวน 800 คน เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก ทั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก ได้แนะนำแอพลิเคชั่น Police I Lert U ไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน สำหรับแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 22 ครั้ง