กิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ฉบับที่ 58 (6 ส.ค.62)
6 สิงหาคม 2562 นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59

เวลา 09.00น. นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก  พร้อมด้วยคณะบอร์ดบริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน หัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ ให้การต้อนรับบคณะกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียน ในการลงพื้นที่ติดตามผลการจัดการศึกษา รับฟังปัญหา และแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมืองต้นแบบ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก

เวลา 13.30น. ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยการใช้นิเทศ แบบ coaching ตามโครงการ coaching teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 18 ครั้ง