กิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ฉบับที่ 56 (31 ก.ค. 62)
31 กรกฎาคม 2562 งานอนามัย โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,17:07   อ่าน 28 ครั้ง