กิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ฉบับที่ 55 (30 ก.ค. 62)

30 กรกฎาคม 2562 นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    สุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "Hak Kita / สิทธิของเรา" ในโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิและเสรีภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก


นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทรูปลูกปัญญา True Plookpanya School Tour "Upskill O-NET" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัททรูคอเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้เอื้อเฟื้อซิมการ์ด ระบบทรูมูฟ เอซ เครือข่าย 4G ในการดาวโหลด แอปพลิเคชั่น ทรูปลูกปัญญา เพื่อใช้ดูแนวข้อสอบ คลิปติว ทดลองทำข้อสอบก่อนสอบจริง การแนะแนวการศึกษา และสาระความรู้บนแอปพลิเคชั่น ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,16:44   อ่าน 27 ครั้ง