กิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ฉบับที่ 50 (10 ก.ค.62)

 

10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ให้กับ นางสาวอาศีละฮ์ ตันยีนายู ครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก นายจุฑาศิษฏ์ นิติภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ และนางทิพาพร หะยะมิน ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน

เวลา 13.00น.ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้กับ นางสาวอัสลีนา มุสตาปา ครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก นายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนางสาวบุศรินทร์ วิภูภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก

 

 

เวลา 15.30น. นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย         นายรุสลี มะนอ หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายอรุณ แก้วกับเพชร์ หัวหน้างานงบประมาณและสินทรัพย์ ร่วมให้การต้อนรับ    นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในโอกาสลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยในบริเวณโรงเรียนสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตภัยทำให้อาคารเรียน และอาคารประกอบได้รับความเสียหาย โดยไม่มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว


 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 94 ครั้ง