การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33: การประชุมร่วมกันวางแผนระหว่างผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันกันแสดงความคิดเห็นในการดำเนินภารกิจต่างๆ ของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document O33: การประชุมร่วมกันวางแผนระหว่างผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันกันแสดงความคิดเห็นในการดำเนินภารกิจต่างๆ ของสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.94 KB