คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O14-1 ฝ่ายบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document O14-1 ฝ่ายบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.29 KB
O14-2-ฝ่ายบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document O14-2-ฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.4 KB
O14-3-ฝ่ายกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document O14-3-ฝ่ายกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.73 KB
O14-4 ฝ่านนโยบายและแผน
Adobe Acrobat Document O14-4 ฝ่านนโยบายและแผน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.58 KB