คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

13-1-ฝ่ายบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document O13-1-ฝ่ายบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.19 KB
O13-2-ฝ่ายบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document O13-2-ฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.72 KB
O13-3-ฝ่ายกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document O13-3-ฝ่ายกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 455.9 KB
O13-4 ฝ่ายยโยบายและแผน
Adobe Acrobat Document O13-4 ฝ่ายยโยบายและแผน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.29 KB