ภาพกิจกรรม
บริจาคโลหิต
28 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการออกรับบริจาคโลหิตของสโมสรไลออนส์สุไหงโก-ลก สโมสรไลออนส์สตรีสุไหงโก-ลก หอการค้าจังหวัดนราธิวาส และเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,13:34   อ่าน 7 ครั้ง