ภาพกิจกรรม
ประเมินครูผู้ช่วย
25 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ให้กับนายฮิลมี ยูโซะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยได้รับเกียรติจาก นายเจริญ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก, นายณัฐนันท์ บำรุงตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, นายอิสทนนท์ อีแต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,13:29   อ่าน 6 ครั้ง