ภาพกิจกรรม
วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย
22 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย” โดยมีกิจกรรมอ่านทำนองเสนาะ แต่งคำประพันธ์ ประกวดเขียนเรียงความ ประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสี ประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,13:27   อ่าน 5 ครั้ง