ภาพกิจกรรม
ร่วมบริจาคโลหิต
20 กรกฎาคม 2565 สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสุไหงโก-ลก นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จำนวน 12 นาย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี2) (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)” เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วยรวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ณ ห้องทรายทอง หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,13:24   อ่าน 6 ครั้ง