ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน 2565
10 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (งานสภานักเรียน) ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,08:56   อ่าน 19 ครั้ง