ภาพกิจกรรม
อบรมทักษะพู่กันจีน
9 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดอบรมการฝึกทักษะการเขียนพู่กันจีน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก Mr.หลิว เซียงเซิง อาจารย์ภาควิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์วัลลภา ลิ่วลักษณ์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,08:53   อ่าน 16 ครั้ง