ภาพกิจกรรม
ประเมินวิทยฐานะ
2 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ให้กับ นางสาวมัลลิกา ศรีสุข และ นายตรีภพ สนิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้กับ นายอาลีย๊ะ มามะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส นายเจริญ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก นางมาซูวิน มะดือเระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนางพัชรมาศ สาแม ครูโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ร่วมให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,08:49   อ่าน 16 ครั้ง