ภาพกิจกรรม
นิเทศเชิงรุก
31 พฤษภาคม 2565 นายเจริญ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส, นายปวิช บุญสวัสดิ์, นายรอมฎอน สันง๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับ นายอานนท์ รัฐสมบูรณ์, นายอาแว สะมะแอ, นายกีรติ วงศ์อัครวิน, นางจริยา อารง, นางสาวเบญจพร สินแสงวัฒน์, นางชญาญ์พัฏฐ์ สิทธิศักดิ์ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ในการลงพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการนิเทศเชิงรุก โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ให้ข้อมูลกิจกรรม/ประเด็นการดำเนินงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,09:22   อ่าน 22 ครั้ง