ภาพกิจกรรม
มุทิตาจิตครูเกษียณ
22 กันยายน 2564 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันวานที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่ครูสรินทร์ญา ทองอ่อน ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีรูปแบบการจัดงานแบบ new normal โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,10:47   อ่าน 297 ครั้ง