ภาพกิจกรรม
ประเมินวิทยฐานะ
23 มิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับเกียรติจากนายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก นายจุฑาศิษฏ์ นิติภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ นางสาวปิยนาฏ ปิยนรา นางรวีวรรณ กาปา ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน โดยมีครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก เข้ารับการประเมินจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายอับดุลฮาลีม มามะ นายซูฮัยมี สาเล็ง นางสาวกนกพร แซ่ซ่ำ และนางสาวนูรีฎา ดอเลาะ ณ ห้องศูนย์สื่อ ICT และภาษาอาเซียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,10:43   อ่าน 271 ครั้ง