ภาพกิจกรรม
ประมินผลสัมฤทธิ์รองผู้อำนวยการ
23 มิถุนายน 2564 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับ นายปชานนท์ ชนะราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส นายกฤษดา ปรีชาหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย นานสัญญา สุขเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเกล้า ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้กับนายรอมฎอน สันง๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ณ ห้องศูนย์สื่อ ICT และภาษาอาเซียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,10:41   อ่าน 273 ครั้ง