ภาพกิจกรรม
ประเมินวิทยฐานะ
18 มิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้กับ นางสาวกุลศยา สิริภูวดล ครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุไหงโก-ลก นายจุฑาศิษฏ์ นิติภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องศูนย์สื่อ ICTและภาษาอาเซียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,10:39   อ่าน 36 ครั้ง