ภาพกิจกรรม
ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
8 มิถุนายน 2564 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย นายมูฮัมหมัอฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส, นายปวิช บุญสวัสดิ์, นายรอมฎอน สันง๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก และคณะบอร์ดบริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายปชานนท์ ชนะราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส, นายณัฐนันท์ บำรุงตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม, นางชญาญ์พัฏฐ์ สิทธิศักดิ์, นายธานนท์ รัฐสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ในการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,10:50   อ่าน 36 ครั้ง