ภาพกิจกรรม
สอบจัดชั้นเรียนม.4
23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการสอบคัดเลือก จัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 155 คน นักเรียนห้องเรียน Education Hub จำนวน 4 คน และห้องเรียนดนตรี จำนวน 1 คน โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของสพฐ.และ ศบค. อย่างเคร่งครัด และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก มาดูแลการปฏิบัติงาน การคัดกรองนักเรียน ตามมาตรการอย่างเข้มข้น
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,10:43   อ่าน 37 ครั้ง