ภาพกิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
8 เมษายน 2564 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563โดยมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 173 คน และสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 179 คน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ปกครอง พร้อมทั้งเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการศึกษาแก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,10:40   อ่าน 41 ครั้ง